Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Benchmarkingu klastrów
Zakończyła się realizacja projektu „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce” realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Deloitte Business Consulting S.A. Benchmarking - inaczej nazywany badaniem porównawczym lub analizą porównawczą polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, a dzięki temu identyfikowanie najlepszych praktyk i kopiowanie ich do własnej organizacji. Stosowanie benchmarkingu pozwala zidentyfikować najodpowiedniejsze dla wdrożeń rozwiązania, prowadzi do doskonalenia procesów realizowanych w firmie, pozwala na identyfikację pozycji konkurencyjnej, jak również pomaga w wyznaczeniu osiągalnych celów, przyszłych trendów i kierunków rozwoju. Zwykle poszukiwane są przykłady wykazujące najwyższą efektywność działania w danym obszarze, co pozwala na naśladowanie najlepszych. Realizacja tego typu badania ma się przyczynić zarówno do pogłębienia wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce oraz promocji idei klastrów, jak również dostarczenia klastrom informacji nt. możliwości doskonalenia własnego działania oraz pokazania najlepszych praktyk stosowanych w polskich klastrach. Uczestnictwo Klastra Kotlarskiego w projekcie zaowocowało także raportem dedykowanym dla Klastra Kotlarskiego.
14 października obyła się konferencja podsumowująca, a 27 października odbyło się w Warszawie śniadanie prasowe na którym Klaster Kotlarski był promowany jako jeden z dobrze funkcjonujących klastrów w Polsce. Nasza aktywność w regionie i kraju przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności marki klastra na rynku.