Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Eko-innowacje
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster Kotlarski zaprasza do udziału w spotkaniu pogłębiającym współpracę pn. „Eko-innowacje ważnym obszarem w procesie rozwoju inicjatyw klastrowych – rekomendacje dla przyszłości”. Spotkanie odbędzie się dnia 9 listopada 2010r. w Willi Jana; ul. Kochanowskiego 63 w Pleszewie. Początek spotkania o godzinie 11.00. Szczegółowy program w załączeniu. Celem spotkania jest przybliżenie i przedyskutowanie zagadnienia charakterystyki paliw stałych przeznaczonych do pieców C.O., procesu ich spalania i zastosowanie w tym obszarze eko- innowacji. Prelegentami i moderatorami na spotkaniu będą naukowcy i eksperci , którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie będzie miało charakter interakcji pomiędzy wykładowcami i uczestnikami.
Spotkanie jest skierowane nie tylko do przedstawicieli Klastra Kotlarskiego, ale także do innych podmiotów zainteresowanych tematyką małej energetyki komunalnej i eko- innowacji.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni także przedstawiciele administracji samorządowej regionalnej i lokalnej.
Spotkanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).
Firmy Klastra Kotlarskiego powinny się przygotowywać do zmieniających się sytuacji na rynku i dlatego gorąco zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniu.