Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Pleszewscy przedsiębiorcy w Austrii
Członkowie Grupy Pilotażowej „Innowacyjny Kocioł Pleszewski” w dniach 8 –12 maja poznawali doświadczenia Austriaków w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych oraz austriackie modele funkcjonowania i wspierania grup branżowych – klasterów. To kolejne działania projektu realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Pleszewie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie w ramach projektu „Budowa i wzmacnianie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach Klastera Kotlarskiego. Udział przedsiębiorców w wizycie studialnej był sfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa. W pierwszym dniu wizyty pleszewscy przedsiębiorcy byli podejmowani przez Federalną Izbę Gospodarczą w Wiedniu, która skupia 450 tysięcy podmiotów gospodarczych głównie z przemysłu, rzemiosła i handlu. Podczas spotkania zaprezentowano zasady funkcjonowania samorządu gospodarczego oraz główne obszary jego działalności m.in.: prowadzoną działalność doradczą dla przedsiębiorców, organizację wystaw targowych i misji gospodarczych, rozpoznawanie rynków zagranicznych oraz bardzo ważny element działalności izby - wspieranie i wzmacnianie regionalnych klasterów. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Powiatu Güssing w regionie Burgenlandii, gdzie kluczową rolę w rozwoju regionu pełni Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, zajmujące się prowadzeniem badań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii m.in. drewno i oleje roślinne. Region ten wytwarza energię cieplną i elektryczną na potrzeby własne, głównie w oparciu o biopaliwa, wytwarzane z lokalnych zasobów leśnych, a 15% nadwyżki wytworzonej energii odsprzedaje do energetycznej sieci krajowej. Przedsiębiorcy mogli bezpośrednio oglądać innowacyjne urządzenia, służące do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, których zakup w Austrii dawniej finansowano - podobnie jak dziś w Polsce - ze środków UE, budżetów samorządów lokalnych oraz kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. W następnych dniach pobytu odbyły się dwie wizyty w nowoczesnych zakładach kotlarskich, specjalizujących się w produkcji kotłów, opalanych drewnem i peletą (sprasowane trociny). Te spotkania były najbardziej korzystne i oczekiwane przez pleszewskich przedsiębiorców. W zakładach można było podpatrzeć nie tylko profesjonalny design produktów (wzornictwo przemysłowe), ale przede wszystkim nowoczesne rozwiązania techniczne konstrukcji kotłów oraz poszczególnych podzespołów. Najważniejszym jednak elementem wizyty było zwiedzanie hal produkcyjnych i bezpośrednie poznanie procesu technologicznego produkcji kotłów grzewczych. Austriacy wykorzystują w produkcji najnowsze zdobycze techniki m.in. laserowe urządzenia do cięcia stali oraz roboty spawające seryjnie korpusy i elementy składowe kotłów. Jak się przekonano, wysoka jakość wyrobów wymaga nie tylko dobrych fachowców, których w powiecie pleszewskim nie brakuje, ale również nowoczesnego sprzętu oraz ciągłych inwestycji w park maszynowy i badania. Grupa Innowacyjny Kocioł Pleszewskich została również przyjęta przez polskich dyplomatów Wydział Handlu i Promocji Przedsiębiorczości Ambasady RP w Wiedniu. Radca handlowy ambasady przedstawił formy pomocy polskim przedsiębiorcom, działającym na terenie Austrii. Pracownicy ambasady podczas spotkania zapoznali się z ofertą handlową Grupy „Innowacyjny Kocioł Pleszewski”, otrzymali również prezentację multimedialną pleszewskiego klastera kotlarskiego ze szczegółową informacją o pleszewskich producentach i ich wyrobach, opracowaną w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim i polskim. Podczas pobytu studialnego szefem i osobą reprezentującą pleszewskich kotlarzy był Dyrektor Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Odział Pleszew – Michał Kuberka.