Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Podsumowanie projektu kotlarskiego
Przez półtora roku pleszewscy kotlarze korzystali ze wsparcia unijnego w ramach projektu "Budowa i wzmacnianie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach klastera kotlarskiego". Rezultaty współpracy firm z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Odział Pleszew i Starostwem Powiatowym w Pleszewie przedstawiono na konferencji zamykającej projekt w Zawidowicach. 11 grudnia 2006 roku uroczystą konferencją promująca osiągnięcia projektu oficjalnie zamknięto pierwszy program dla Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego. Podczas spotkania podsumowano dorobek projektu i przedstawiono wytyczone kierunki dalszego działania oraz perspektywy rozwoju pleszewskiego klastera. Konferencję zorganizowano w ośrodku rekreacyjnym "Stara Stajnia" w Zawidowicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu pleszewskiego. Miłym akcentem dla przedsiębiorców było wręczenie przez Wicestarostę Pleszewskiego - Dorotę Czaplicką listów gratulacyjnych dla firm "Kotłospaw I" i "Domer" członków grupy pilotażowej za uzyskanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fire Play". Złożono również podziękowania firmom za poświecony czas na realizację działań i zachęcano do dalszego aktywnego uczestnictwa w nowym projekcie kontynuującym i pogłębiającym przedsięwzięcia dla tej branży.