Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Stowarzyszenie Klaster Kotlarski zawiązane

W dniu 12 października odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Klaster Kotlarski , na którym uchwalono statut stowarzyszenie oraz zainicjowano proces rejestracji Stowarzyszenia w KRS. Pośród osiemnastu członków założycieli skupiających głównie przedstawicieli firm branży kotlarskiej znaleźli się również przedstawiciele samorządów powiatowego i miejskiego

Od kilku lat branża kotlarska z terenu powiatu pleszewskiego realizowała proces konsolidacji i budowy sieci współpracy MSP w oparciu o porozumienia i umowy o współpracy partnerskiej. Obecnie najbardziej aktywne i zaawansowane technologicznie firmy Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego chcą działać i rozwijać branże kotlarską poprzez skoordynowane i uporządkowane działania jakie daje im perspektywa powoływanego Stowarzyszenia. Główne cele Stowarzyszenia to:
a) inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych na rzecz wzrostu konkurencyjności branży produkcji urządzeń ogrzewniczych,
b) inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych z podmiotami prowadzącymi działalność naukową lub badawczo – rozwojową w zakresie i na rzecz polepszenia oraz rozwoju stanu wiedzy dotyczącej urządzeń ogrzewniczych,
c) inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy zainteresowanych podmiotów na rzecz innowacyjności w zakresie technologii urządzeń ogrzewniczych,
d) propagowanie wiedzy o aktualnym stanie i rozwiązaniach stosowanych w systemach grzewczych oraz o nowoczesnych technologiach ogrzewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień społecznych dotyczących ochrony środowiska i oszczędności paliw,
e) propagowanie wśród podmiotów działających zawodowo w branży urządzeń lub systemów grzewczych wiedzy o przepisach prawa, normach i wymaganiach technicznych lub jakościowych, a także nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z tego zakresu.
Zawiązanie Stowarzyszenia to ważny i historyczny moment w rozwoju wspólnego działania firm branży kotlarskiej.  Wszyscy sobie życzymy wytrwałości i systematycznego budowania wspólnych wartości.