Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Uroczysta Konferencja - start nowego projektu
3 października 2006r. w Zawidowicach k/Pleszewa odbyła się Konferencja pt "Wdrażanie innowacji podstawą trwałego wzrostu konkurencyjności MSP" otwierająca nowy projekt dla branży kotlarskiej z terenu Powiatu Pleszewskiego. Na spotkaniu zaprezentowano specjalnie dla pleszewskich przedsiębiorców możliwości partnerstwa z jednostkami innowacyjnymi Wielkopolski tj: Politechniki Poznańskiej, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Akademii Ekonomicznej, Akademii Rolniczej oraz Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego - Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W przyszłości dzięki działaniom zapisanym w projekcie zostanie zainicjowany i wzmocniony przepływ wiedzy ze świata nauki do praktyki co zapewni wzrost innowacyjności i konkurencyjności wyrobów kotlarskich. Ponadto w ramach projektu "Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP producenci kotłów grzewczych wezmą udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studialnych oraz pokażą swoje wyroby na targach MTP "Instalacje 2008". Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR i będzie realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Oddział Pleszew w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie.