Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Uruchomienie procesu internacjonalizacji
W dniu 12.10.2010r. odbyło się spotkanie pogłębiające współpracę firm działających w sieciach, w tym firm  Klastra Kotlarskiego. Spotkanie poświęcone było zagadnieniu: "Uruchomienie procesu internacjonalizacji firm klastra poprzez podjęcie działań proeksportowych wektorem rozwoju sieci współpracy".

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

szkolen1.jpg 

Prelegentami byli dwóch konsultantów z Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji  Maria Szwrac i  Janetta Sałek. Moderowanie  spotkania wspomagał Michał Kuberka prezes Stowarzyszenia Klaster Kotlarski.
Dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:
• Zapisy w umowach – w kontraktach, a odpowiedzialność za towar.
• Metody eksportu, a pokrywanie ryzyka i kosztów załadunku towaru, transportu, rozładunku.
• Ubezpieczenie towaru w czasie transakcji.
• Analiza przypadków pierwszych realizacji transakcji zagranicznych firm klastra kotlarskiego.
• Bycie firmą lokalną, a wyjście na rynek zagraniczny – znaczenie dla rozwoju firmy.
• Gwarancje za produkt, obszar odpowiedzialności.
• Zalety i wady eksportu bezpośredniego.
• Studium przypadku podjęcie eksportu przez MSP.
• Grupa eksporterów – propozycja dla działania klastra.
     Spotkanie miało charakter interakcji pomiędzy wykładowcami a uczestnikami.

szkolen3.jpg