Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Warsztaty "Dobra praktyka w zakresie technologii"
Szanowni Członkowie grupy pilotażowej "Innowacyjny Kocioł Pleszewski" wznawiamy, po wakacjach, nasze działania w ramach projektu "Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach klastera kotlarskiego". W dniach 12-13 września 2007r. odbędą się w Szczepowicach warsztaty: "Dobra praktyka w zakresie technologii". Warsztaty będą niezwykle interesujące, uwzględniające tematy proponowane w ankietach monitorujących realizcję projektu. Prosimy jak zwykle o niezawodną obecność. Podczas warsztatów będzie przedstawiona informacja o zaawansowaniu prac nad nowymi wspólnymi konstrukcjami kotłów dla grupy pilotażowej. Ponad to informujemy, że w dniu 25 września 2007r. odbędzie się w Witaszycach seminarium: "Techniczno-technologiczne aspekty pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem możliwości technicznych MSP klastera kotlarskiego".