Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Wsparcie na rozwój Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego

Od października br. trwają intensywne prace nad wzmocnieniem potencjału innowacyjnego firm Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego w ramach nowego projektu, którego koordynator jest pleszewskie Eurocentrum.

Celem projektu jest przygotowanie firm do sprawnego i szybkiego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na przykład konstrukcyjnych czy wzorniczych. W ramach projektu zrealizowany zostanie pakiet działań, który pozwoli pokonać tą drogę producentom kotłów sprawniej i szybciej. Specjalnie dla branży zakupiono wyposażenie do pracowni projektowej klastera umożliwiającego tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych na bazie którego powstaje nowa dokumentacja konstrukcyjna i wzornicza innowacyjnego kotła retortowego nowej generacji o mocy 25kW. Ponadto utworzono depozyt aparaturowy do badań kotłów grzewczych m.in. zakupiono analizator spalin emitowanych przez kotły. Do tej pory firmy klastera w zasadzie nie posiadały własnej nowoczesnej aparatury do badań kotłów i procesu ich eksploatacji co niezwykle ograniczało ich możliwość rozwoju. Nowoczesny sprzęt badawczy stanie się zalążkiem przyszłego Centrum Badań i Rozwoju Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego. Ostatnim ale niezwykle ważnym ogniwem działań nowego projektu jest promocja marki Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego. Obecnie trwają m.in. prace nad stroną internetową, prezentacją multimedialną i nowymi folderami Klastera Kotlarskiego. Wszystkie te działania dofinansowane zostały przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach budżetu krajowego.