Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
O nas
Pleszewski Klaster Kotlarski

W południowej części Wielkopolski istnieje wyjątkowe w skali całego kraju zgrupowanie ponad stu firm branży kotlarskiej, produkującej kotły grzewcze, podzespoły i elementy urządzeń grzewczych, a także elektroniczne regulatory, sterujące procesem spalania. Firmy te tworzą jeden z najsilniejszych najdynamiczniej rozwijających się klasterów w Polsce. O Powiecie Pleszewskim i mieście Pleszew mówi się, że jest zagłębiem kotlarskim, a produkt regionalny pod nazwą „Kocioł Pleszewski” jest znany i rozpoznawany nie tylko w regionie, ale całym kraju. Tak duża liczba przedsiębiorstw o tym samym profilu produkcji, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, stwarza zarówno doskonałe warunki do kooperacji i współpracy firm jak i pobudza do ciągłego udoskonalania wyrobów poprzez zdrową i silną konkurencję w ramach klastera. Te czynniki stanowią siłę napędową rozwoju pleszewskich producentów kotłów grzewczych, szkół i centrów kształcenia, w których przygotowuje się przyszłych specjalistów zawodowych, a także dostawców materiałów, automatyki i podzespołów elektronicznych dla tej branży. Na rozwój Klastera Kotlarskiego ogromny wpływ ma również stała współpraca z jednostkami badawczo – rozwojowymi, wyższymi uczelniami technicznymi a także instytucjami okołobiznesowymi i samorządami lokalnymi.

Pleszewscy producenci kotłów grzewczych od kilku lat wspólnie z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Samorządem Powiatu Pleszewskiego konsekwentnie realizują strategię rozwoju pleszewskiego klastera kotlarskiego. Razem pracują nad nowymi innowacyjnymi wyrobami, razem szkolą się i współpracują z ekspertami uczelni wyższych, wreszcie wspólnie organizują wystawy oraz realizują działania marketingowe wzmacniające markę.

Powiat pleszewski na mapie Europy

Obecnie na Ziemi Pleszewskiej działa ponad cztery tysiące podmiotów gospodarczych różnych branż i profesji. Wiodącymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi są jednak zakłady kotlarskie i kooperujące z nimi firmy. Zatrudniają one łącznie ponad 1500 pracowników. Branża kotlarska stała się, więc nie tylko gospodarczą wizytówką regionu, ale także jednym z największych pracodawców w południowej Wielkopolsce.

 
Grupa pilotażowa "Innowacyjny Kocioł Pleszewski"

Liderzy Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego skupieni są w grupie pilotażowej „Innowacyjny Kocioł Pleszewski”, obejmującej 30 najbardziej aktywnych firm klastera. Członkowie grupy „Innowacyjny Kocioł Pleszewski” to nowoczesne firmy, produkujące kotły nowej generacji o wysokiej sprawności energetycznej, posiadające certyfikaty ekologiczne i jakościowe.

 
Więcej…
 
Koordynator klastra: Stowarzyszenie Klaster Kotlarski

ikkp_logo.gif

Celem Stowarzyszenia jest:

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych na rzecz wzrostu konkurencyjności branży produkcji urządzeń ogrzewniczych, 

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych z podmiotami prowadzącymi działalność naukową lub badawczo – rozwojową w zakresie i na rzecz polepszenia oraz rozwoju stanu wiedzy dotyczącej urządzeń ogrzewniczych, 

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy zainteresowanych podmiotów na rzecz innowacyjności w zakresie technologii urządzeń ogrzewniczych, 

propagowanie wiedzy o aktualnym stanie i rozwiązaniach stosowanych w systemach grzewczych oraz o nowoczesnych technologiach ogrzewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień społecznych dotyczących ochrony środowiska i oszczędności paliw, 

propagowanie wśród podmiotów działających zawodowo w branży urządzeń lub systemów grzewczych wiedzy o przepisach prawa, normach i wymaganiach technicznych lub jakościowych, a także nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z tego zakresu. 

 

Więcej…