Stowarzyszenie Klaster Kotlarski

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski powstało w 2009 roku swą genezą sięga funkcjonującego wcześniej klastra kotlarskiego, który nie miał osobowości prawnej.

Inicjatorem powstania klastra był pan Michał Kuberka, który widząc potrzebę integracji podmiotów zajmujących się produkcją kotłów w okolicach Pleszewa podjął działania związane z funkcjonowanie klastra kotlarskiego.

11 października 2009 odbyło się Zebranie Założycielski Stowarzyszenia w zebraniu wzięło udział 19 osób wyłoniono Komitet Założycielski Stowarzyszenia składzie: Michał Kuberka, Marian Adamek i Mirosław Śliwa. Wyłoniony komitet złożył formalny wniosek do KRS o rejestracje stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Klaster Kotlarski. W Zarządzie Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach pracowali oprócz wymienionych Jerzy Tilgner, Sławomir Śliwa.

Człnkami różnych organów statutowych Stowarzyszenia zasiadającymi w różnych gremiach byli w dotychczasowej historii ponadto: Jan Wichłacz, Przemysław Wroński, Eugeniusz Fenger, Ryszar Owczarza, Marek Kaczmarek.

 

Obecnie władze Stowarzyszenia stanowią:

Zarząd

Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Jerzy TilgnerCzłonek Zarządu
Sławomir ŚliwaCzłonek Zarządu

Komisja Rewizyjna

MAREK GROBELNYPrzewodniczący
JAN WICHŁACZCzłonek
PRZEMYSŁAW WROŃSKICzłonek

Sąd Koleżeński

MIROSŁAW ŚLIWAPrzewodniczący
EUGENIUSZ FENGERCzłonek
RYSZARD OWCZARZCzłonek

Stowarzyszenie prowadzi badania i inicjuje zawiązywanie konsorcjów badawczych:

 • 2011 powstało konsorcjum „Opracowanie wspólnego, innowacyjnego produktu rynkowego dla firm Klastra Kotlarskiego otwarciem dla funkcjonowania zaawansowanych procesów w klastrze” przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W ramach tego konsorcjum opracowano dokumentację konstrukcyjną i nowoczesny designe na dwa modele innowacyjnych kotłów z podajnikiem podsuwowym i retortowym. Prace ukoronowane zostały osiągnięciem przez kotły wypracowane w ramach działań normy PN-EN 303:2012 i wydaniem stosownego świadectwa przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Kociło ten spełnił 4 klasę emisji i charakteryzował się wysoką sprawności na poziomie 91%.
 • Efektem pracy kolejnego konsorcjum było skonstruowanie, wykonanie i przebadanie kotłów „Klaster 5” o mocy 14 i 23 kW. Kotły te uzyskały w 2017r. certyfikat 5 klasy.

Obecnie w ramach Stowarzyszenia funkcjonują trzy konsorcja dla opracowania i przebadania różnych kotłów i ponadto trwają prace nad utworzeniem kolejnych dwóch.

Stowarzyszenie w współpracowało bądź współpracuje z:

 • Producentami węgla:
  • Polski Koks S.A. siedzibą w Katowicach
  • Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach
  • „Katowicki Węgiel Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach
 • Innymi podmiotami:
  • Instytut Chemicznego Przerobu Węgla z Gliwic,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Udział w projektach:
  • „Bezpieczna kotłowani” wraz z PZU Życie
  • „Wielkopolskie Klastry na rzecz innowacyjności” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Regionalne sieci innowacji i promocji innowacji w regionie”

Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem szeregu szkoleń i innych działań na rzecz środowiska kotlarskiego.

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski

ul. Poznańska 79,
63-300 Pleszew
NIP: 6080092609

Przydatne linki

Popularne aktualności

04 czerwiec 2018
13 listopad 2018

Galeria zdjęć

4
8
10
9
5
1
7
2
3
© Copyright 2018 . All Rights ReservedWykonanie: Empressia